Ånggeneratorer

Ånggeneratorer | bini-1000
Ånggeneratorer

Bygg upp en säkrare arbetsplats som kräver mindre belastning av dina medarbetare. Ta bort is vid vinterarbeten och vinn tid samt höj kvalitén på det utförda arbetet. Malmkvist produktion hjälper dig att välja ånggeneratorer som passar dina ändamål.

Med hjälp av ångspett kommer du åt att ta bort oönskad is i stort sett överallt. Hitta en ånggenerator med rätt kapacitet som verkligen klarar av att höja kvalitén på din verksamhet!

Våra ånggeneratorer

Bini 610 – med sin snabba uppstart (efter ca 3 min avger ånggeneratorn full kapacitet, 100 kW och 180 kgånga/h), är Bini 610 till stor hjälp vid  i stort sett alla vinterarbeten. Ångspettet är effektivt vid t.ex. tining av containrar, vägtrummor, frusna ledningar, tjäle vid grävningsarbeten m.m

Bini 1000S  – en ånggenerator med oljeeldad vattenrörspanna av genomströmningstyp.
Aggregatet är försett med oljebrännare av standardtyp, elverk, matarvattenpump och tankar för vatten och bränsle.
Bini 1000S är lämplig för tining av vägtrummor, frusna ledningar, tjäle vid grävningsarbeten m.m.

Kontaktperson

Försäljning/reservdelar/service  Bini & Binitron
Direkt: 0472-454 30

montering@malmkvistproduktion.se